<bdo id='3ikhsioo'></bdo><ul id='3uyok6we'></ul>
   <tfoot id='wo32y6'></tfoot>
   <i id='b4in513j'><tr id='jgy61ln4he48'><dt id='pwhlsssc'><q id='0g11b9f61'><span id='9gaf477gl1np'><b id='wm5iuh1cz4'><form id='25vu7vz4myan44'><ins id='k2bvtobg06pk'></ins><ul id='egn3bfzwz'></ul><sub id='wipquer79mi'></sub></form><legend id='1n4l26rs3'></legend><bdo id='637dh0f'><pre id='mp2ccassvx'><center id='atwm1ozw'></center></pre></bdo></b><th id='zrsha'></th></span></q></dt></tr></i><div id='up5f7uvzrcq09vf'><tfoot id='miz04a1qtbof'></tfoot><dl id='8pnj93fe0zzqg2'><fieldset id='671sde024u'></fieldset></dl></div>
   1. <legend id='11usfo1uenja9pon'><style id='enxyfk5ffox8'><dir id='ngnf78xcm'><q id='oxr26r2m'></q></dir></style></legend>

    <small id='tfz4ip7c7bq'></small><noframes id='otq2dnv5n'>

   2. OECD cho biết nền kinh tế Trung Quốc có thể vượt qua Mỹ trong 4 năm

    Tác giả: nhà cái kimsa phân loại: Kênh tin tức thời gian phát hành: 2021-03-01 02:36:36
    0颁环挎10浜垮澶憋宀甯胯峰 |||||||

    锛棰锛0颁环挎10浜垮澶憋宀甯胯峰锛

    涓借ゆ涔缃1016ュ甯涓浠藉ゅ充功剧ず锛惧2006骞12011骞5存浠昏窘瀹宀甯甯跨寮绔寮哄婊ョㄨ缃涓瀹¤峰3骞6涓69宀寮绔寮烘炬浠讳腑戒腑灏浼涓浼ц浼匡璇ュ浼卞箍澶т腑灏浼涓涓灏浼涓灞澶т涓浠ュュ涓瀹跺跨ュ╂хぞ浼浣

    婢婀陪画敞帮杩瀹瑰苟甯杩寮绔寮鸿ョ娑锛ㄤ骞7涓锛浠杩惧寮查

    寮绔寮恒

    涓杩板ゅ充功淇℃锛寮绔寮轰浜甯瑗垮猴娑瀚婊ョㄨ缃浜2020骞93ヨ浜锛骞915ヨ妗绯讳腑澶绾濮藉跺¤$讲绉讳氦73ワ杈藉濮宸ヤ浜哄佃ュ绔寮哄扮绾濮濮哄虫ュ璋ワ77ワ寮绔寮哄版ュ璁锛濡瀹渚杩板舵瀚婊ョㄨ缃浜瀹

    杈藉涓逛甯涓绾т汉姘娉㈢瀹$ユ锛寮绔寮哄ㄦ浠讳腑遍宀甯濮涔璁般宀甯浜烘垮甯挎达婊ョㄨ锛杩瑙垮鸿2706浜╁芥寤鸿剧ㄥ颁娇ㄦ杩瑙杩杩浜烘甯1200涓板ㄧ锛芥璧浜ф澶卞辫′汉姘甯1074368200

    婢婀陪画敞帮稿崇缃浜瀹涓昏娑涓介宀 濂ョ硅辨颁唬′骇涓衡椤圭寮杩锛宀甯褰骞村ㄥ硅ラ」瀹琛跺颁环渚板锛椤圭规璁绾瀹杩琛寮寤鸿撅2011骞村椤圭ㄥ板鸿╃棣娓版ラ锛峰╂腐甯18.28浜垮

    寮绔寮轰杩扮О锛浣涓洪宀甯垮甯匡ㄥゥ遍」涓崇锛朵腑缁浜濂ヨ卞放跺颁环杩杩板ㄧ绛棰芥瑙锛骞跺蜂瀹绛浜虹捐㈤」璁蜂藉椤圭锛杩涔杩浜稿崇瑙瀹锛涔浜芥璧浜х宸ㄥぇ澶憋搴褰挎稿璐d换

    寮璧绐存寰绾㈢嚎

    涓逛甯涓绾т汉姘娉㈢瀹$ユ锛寮绔寮哄ㄥ杩涓介宀 濂ョ硅辨颁唬′骇涓衡椤圭涓锛婊ョㄨ锛杩瑙垮鸿2706浜╁芥寤鸿剧ㄥ颁娇ㄦ锛芥璧浜ф澶变汉姘甯1062368200

    2010骞7锛宀甯浜烘垮缁瀹拌瀵涓濂ョ硅辨锛涓斤革浠ヤ绠绉扳濂ヨ卞糕锛璋ゃ浣绌跺锛冲寮杩涓介宀 濂ョ硅辨颁唬′骇涓衡椤圭锛浠ヤ绠绉扳濂ヨ遍」锛

    涓烘わ宀甯浜烘垮绔濂ヨ遍」棰瀵煎缁锛朵换宀甯胯浜哄绔寮轰换缁匡朵换宀甯块锛宸插ゅ筹绛浜轰换缁匡璐璐i」蜂藉骞830ワ琚浜哄绔寮虹缁寮甯垮浼锛涓棰绌跺杩濂ヨ遍」稿充跨浼璁冲杩瑙濂ヨ卞告垮鸿╁芥寤鸿剧ㄥ颁娇ㄦ锛骞剁浜绋璐瑰浼跨

    骞9锛宀甯浜烘垮涓濂ヨ卞哥捐涓借窘瀹宀 濂ョ硅辨颁唬′骇涓洪」浣璁锛浠ヤ绠绉扳浣璁锛涓借窘瀹宀濂ョ硅辨颁唬′骇涓洪」浣琛ュ璁锛浠ヤ绠绉扳琛ュ璁锛涓借窘瀹宀 濂ョ硅辨颁唬′骇涓洪」浣琛ュ璁浜锛绾瀹锛宀甯浜烘垮ㄩㄩ」ㄥ版鸿╃缁煎浠锋浜╀楂浜10.5涓浜烘甯锛宀甯浜烘垮濂ヨ卞告舵瀹告渚涓濂ヨ卞告涓哄椤圭璁剧椤圭告缂翠ㄩㄩ」ㄥ板鸿╅绛棰璧锛ㄤ椤圭ㄥ扮孩绾胯村虹濂璁炬界寤鸿捐垂锛板钩村伐绋椤圭涓ㄥ箍瀹d璐圭锛浠ユ垮涓椤规舵洪瀵回」杩琛璧锛虫垮鸿╁芥寤鸿剧ㄥ颁娇ㄦ锛濂ヨ卞告缂翠涓绗板鸿╅7澶╁锛宀甯垮椤诲濂ヨ卞告舵瀹告ㄤ涓娆′涓杩板鸿╅绛棰甯块濂璁炬藉缓璁捐垂ㄣ

    2010骞1011ュ1216ワ宀甯藉灞宀甯板ㄥ涓蹇杩板鸿╃稿虫寰娉瑙锛缁杈藉垮瑰寰般瀵规鸿╃拌琛颁环璇浼帮灏濂ヨ遍」2706浜╃ㄥ颁互姣骞崇背233.8浜烘甯璧锋浠锋鸿╋骞朵琛ュ颁环璇浼版ュ浣崇瑙涔

    濂ヨ卞告绗涓930浜╁板锛涓鸿В冲ゥ卞歌璧涓瓒崇棰锛2010骞11锛琚浜哄绔寮轰富寮甯垮浼锛绌跺冲ㄨ储胯涓哄ゥ卞稿浠板鸿╅锛辫″ㄧㄥ夸袱绾ц储胯4.2219浜垮浜烘甯锛浠ヨ虹璁炬藉缓璁炬虹涔ㄤ缁濂ヨ卞革ㄤ璇ュ哥即绾冲板鸿╅濂ヨ卞哥ㄨ璧3150涓浜烘甯缂寸摇绔涔颁璇锛宀甯浜烘垮浜浜涔浠ヨ虹璁炬藉缓璁炬虹涔浜浠ヨ杩

    濂ヨ卞稿寰椤圭ㄥ板锛璁绾瀹杩琛寮寤鸿俱2011骞7锛濂ヨ卞镐互杞璁╁澶歌℃褰㈠锛灏2706浜╅宀濂ヨ遍」ㄥ板鸿╃棣娓版ラ锛峰╂腐甯18.28浜垮濂ヨ遍」涔遍娓版ラ㈡逛背宀放」缁村锛2706浜╁芥寤鸿剧ㄥ颁娇ㄦ垮鸿╋藉惰储胯澶变汉姘甯1062368200

    瀵规わ璇浜洪璇瑷绉帮у绔寮哄ㄧ稿充璁涓绌剁‘瀹辫储胯涓哄ゥ卞稿浠板鸿╅瑙锛ㄥ缁板鸿╅缂寸摇杩绋涓锛澶娆℃ㄤ宀甯宀跨涓ょ骇璐㈡胯3.6浜夸锛杩濂ヨ卞浠ヨ虹璁炬藉缓璁炬虹涔ㄤ缁濂ヨ卞革ㄤ板鸿╅缂寸摇锛涔灏辨杩缂粹濂ヨ卞哥ㄨ璧缂寸摇板鸿╅澶ф2000涓宸筹杩浜璧涔杩濂ヨ卞璐蜂互虹寤鸿捐垂涔绛棰杩杩缁浜濂ヨ卞弄宀甯垮涓濂ヨ辨圭捐㈢濂ヨ遍」浣璁琛ュ璁涓绗板鸿┿板鸿╅绠$绛稿辱瀹锛规藉跺稿虫跨瑙瀹锛浠ょ姝涓烘寮璧瀹琛跺颁环渚扮

    璇浜哄ㄦ1锛朵换宀甯匡璇瑷绉帮褰甯垮崇缁浜濂ヨ卞放跺颁环渚般绋剁浼跨锛涓崇稿充汉锛芥妤杩杩板鸿┿绋剁稿辱瀹涓杩褰堕宀甯灞甯歌藉寮璧蹇甯告ヨ揩锛浠澶у跺逛濂ヨ遍」甯哥濂斤浠ュ氨绐翠娉寰娉瑙跨绾㈢嚎锛缁浜浜濂ヨ卞镐搴缁浜跨锛板ㄦ虫抽芥璁

    7ヨ窘瀹濮ユュ璋

    ゅ充功剧ず锛涓璧风缃浜瀹锛寮绔寮烘互ㄨ锛杩瑙杩杩板ㄧ锛芥璧浜ф澶变汉姘甯1200涓

    2010骞9锛琚浜哄绔寮鸿板ㄧ稿辱瀹锛ㄥゥ遍」涓绗板ㄧ典锛ㄩ宀甯垮涓濂ヨ卞哥捐㈢椤圭浣璁琛ュ璁涓绾瀹锛椤圭涓ㄥ浜板ㄧ板绋版规寰ㄥ50%浼跨2011骞1116ャ1117ワ濂ヨ卞告瀹椤圭歌窘瀹娴缃涓弄杈藉姹缃涓稿宀垮扮灞缂寸摇板ㄧ浜烘甯2600浣涓涔锛宀甯板鸿储绋灞规椤圭浣璁绾瀹锛浠ュ虹璁炬藉缓璁捐垂涔濂ヨ卞歌杩剁即绾崇板ㄧ浜烘甯1200涓锛藉惰储胯澶变汉姘甯1200涓

    2020骞77ワ琚浜哄绔寮虹杈藉瀵濮浼妗浜哄佃ヤ富ㄥ拌窘瀹ュ璋ワ版濡瀹渚杩板舵互ㄨ缃浜瀹

    2010骞寸跺濂ョ硅辨稿澶ㄤ椤圭锛跺浠宀甯甯垮ㄦ1绛浜鸿濂ヨ卞镐杩琛浜ヨЕ锛ヨ姹ヤ互锛瑙椤圭哄ソ锛涔缁缁甯垮杩琛浜澶娆$瀵绌躲缁杩瑰娆$纾瀵锛瀹涓ョ稿崇椤圭瀹广宀甯垮涓轰寮杩椤圭锛冲涓涓浠d环锛涓哄ゥ遍」渚跺颁环渚板绋璐瑰澶т跨锛2010骞寸9浠藉圭捐浜浣璁2010骞830ワ寮甯垮浼锛涓棰绌跺ゥ遍」浼跨浜浼璁辨涓画锛浼璁甯垮ㄦ1璐㈡垮灞垮1藉灞灞胯档1澶缁灞灞胯f绛浜恒ㄧ绌惰绋涓锛浼璁浜哄藉回」琛ㄧず璁ゅ锛璁や背搴璇ラ澶у搴椤圭ㄩ宀璇达杩涓椤圭瑕灏芥澶у浜锛椤圭藉陪宀浠ュ甫ㄥㄥ翠骇涓灞锛浠ヨВ冲ぇ灏变锛涔浠ユㄩ宀绋躲浼跨浠ラ跺颁环渚帮绋璐回」寤鸿炬村ㄥ寮绔寮轰杩拌淬

    寮绔寮鸿渚杩扮О锛规板ㄧ稿辱瀹锛浠浠涓绗杩绋绋锛褰舵涔娌℃杩浜浜锛涓轰藉浣杩涓椤圭锛浠ユ灏卞缁浜濂ヨ卞歌风绋朵跨浣涓洪宀甯垮甯匡ㄥゥ遍」涓崇锛朵腑缁浜濂ヨ卞放跺颁环杩杩板ㄧ绛棰芥瑙锛骞跺蜂瀹绛浜虹捐㈤」璁蜂藉椤圭锛杩涔杩浜稿崇瑙瀹锛涔浜芥璧浜х宸ㄥぇ澶憋搴褰挎稿璐d换

    涓逛涓㈣や背锛琚浜哄绔寮鸿韩涓哄藉舵哄冲伐浣浜哄锛婊ョㄨ锛瑰涓ラ锛惰涓烘婊ョㄨ缃锛搴浜╁琚浜哄绔寮虹缃ㄦ妗锛濡瀹渚杩拌宸辩缃琛锛绯昏棣锛瀵瑰朵杞诲缃璇哄虫ц浜哄绔寮虹缃浜瀹缃绔锛ㄦ寰姝g‘锛浜浠ユ充琚浜哄绔寮虹杈╂や汉虹濂ヨ遍」浣瀵璁ㄨ哄冲锛濂ヨ辨瑰瑙澶辨讹寮绔寮哄凡是浼锛澶变寮绔寮洪杈╂ゆ瑙锛缁ワ琚浜哄绔寮轰涓烘″崇藉舵哄冲伐浣浜哄锛婊ョㄨ锛芥璧浜ф澶憋搴瀵瑰堕澶辨挎ㄩㄦ寰璐d换锛瀵逛杈╂や汉姝よ杈╂ゆ瑙锛涓浜充琚浜哄绔寮鸿京や汉虹寮绔寮虹郴棣杈╂ゆ瑙锛缁ュ瀹锛浜浠ユ

    928ワ涓逛涓浣哄ゅ筹琚浜哄绔寮虹婊ョㄨ缃锛ゅ寰涓骞村涓

    搴风 ユ锛婢婀陪 璐d换缂杈锛搴风_NB16727

    Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, tôi khuyên bạn nên đọc nó. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

    Đọc thêm
    nhà cái kimsa