Các học giả: Khoảng cách thu nhập của Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong thế kỷ này, và cần khẩn cấp cải cách | thu nhập | cải cách

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2020-12-02 07:38:42
苹果Mac转向自研芯片,外媒称代工商台积电将成一大受益者|||||||

6 月 24 日动静,据外洋媒体报导,苹果正在本地工夫周一的环球开辟者年夜会上,宣布了自研基于 ARM 架构 Mac 处置器的方案,尾款自研芯片 Mac 方案本年岁尾出货,并正在两年的工夫里完成过渡,Mac 产物线届时便将全数接纳自研芯片。

尽人皆知,苹果有芯片设想才能,但并出有制作的才能,Mac 转背自研芯片,芯片代工商便将成为一年夜受害者。

而中媒正在报导中暗示,苹果自研的基于 ARM 架构的 Mac 处置器,将由今朝正在芯片工艺圆里走外行业前线的台积电制作。

台积电为苹果代工 Mac 处置器的动静,正在本年 4 月份便已呈现,其时中媒正在报导中暗示,台积电将接纳 5nm 工艺为苹果代工自研 Mac 处置器。

台积电今朝正在芯片工艺圆里走外行业的前线,正在 2018 年领先量产 7nm 工艺,5nm 工艺正在本年也已年夜范围量产,更先辈的 3nm 及 2nm 工艺正在多年前便已起头策划,3nm 是方案正在来岁风险试产,2022 年年夜范围量产。

得益于先辈的工艺,台积电正在芯片代工圆里也得到了大批的定单,并持续多年景为苹果 A 系列处置器的独家代工商,从 2016 年 iPhone 7 系列所拆载的 A10 不断连续到了如今。

台积电此前为苹果所代工的 A 系列处置器,用于 iPhone 战 iPad,基于 ARM 架构,苹果自研的 Mac 处置器,也是基于 ARM 架构。

因为苹果从 2019 财年起头便已已宣布 iPhone、iPad 等硬件产物的详细销量,已有 5 个财季已表露,因此今朝借没有清晰台积电每一年为苹果代工 Mac 处置器的数目。

但从 2018 财年的情况去看,Mac 产物线全数接纳自研处置器以后,苹果每一年交由台积电的代工数目,正在 2000 万块摆布,也有能够更多。2018 财年的 4 个财季,苹果 Mac 的销量别离为 511.2 万台、407.8 万台、372 万台战 529.9 万台,齐财年贩卖 1820.9 万台。

若背苹果 CEO 蒂姆 · 库克所道的那样,接纳自研芯片后 Mac 比以往更微弱,并具有更多的功用,Mac 的销量能够便会年夜删,届时对芯片的需供量也会增长,台积电需求代工的也便会更多。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa